P1110713

 

Xuan & Lin 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

P1110628

   

凱旋夜市加上隔壁的金讚夜市是全國最大的夜市

Xuan & Lin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P1110335

 

Xuan & Lin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P1110192

 

Xuan & Lin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 P1110132

 

~*FILM BRUNCH*~

Xuan & Lin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P1110321

 

Xuan & Lin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

P1110266   P1110269

 

快來嚐嚐地道的義式冰淇淋吧

Xuan & Lin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

P1110201

Xuan & Lin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P1110146

 

Xuan & Lin 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

  DSCN0394

 

今天要走得霜淇淋店也相當的特殊唷

Xuan & Lin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P1100904

 

Xuan & Lin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

P1110087

 

林百貨再現

Xuan & Lin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P1100859

 

Xuan & Lin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

P1100992

 

~*藝饌蘭庭*~

Xuan & Lin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P1100675

 

Xuan & Lin 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

P1100749

 

夏日消暑特輯又來了!!!

文章標籤

Xuan & Lin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P1100800

 

Xuan & Lin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

P1100728

 

清涼的又來囉!!!

文章標籤

Xuan & Lin 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 

DSCN0314

 

文章標籤

Xuan & Lin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

P1100358

~晶湯匙泰式主題餐廳~

相信大家都知道這家泰式餐廳

Xuan & Lin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()